kecekapan tenaga
 
Pengumuman     
  Pautan Click kepada Gaya Hidup Rendah Karbon Blog Presiden  
     

Pertamanya, industri yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak telah diberikan diskaun kini. Ini akan menggalakkan pembaziran kerana ia adalah labih murah untuk membazir daripada menjadi cekap tenaga. Sebenarnya, industri yang mengurangkan penggunaan tenaga dengan memaksimakan pengeluaran patut diberi ganjaran, kerana penggunaan tenaga per produk telah dikurangkan. Industri-industri yang melakukan kecekapan tenaga ‘sebenar’ melalui penyelesaian kejuruteraan juga mesti digalakkan.

Keduanya, pelabelan kecekapan tenaga untuk barangan elektrik dan elektronik  masih kurang memuaskan. Sehingga kini, label ini hanya digunakan untuk beberapa peralatan domestik dan Motor Kecekapan Tinggi (High Efficiency Motors-HEM) bagi pengguna industri. Bagaimana dengan peralatan elektrik yang lain? Pelabelan dan penguatkuasaan adalah penting untuk memastikan pengguna memilih barangan yang betul supaya cekap dalam penggunaan elektrik.

Kecekapan tenaga adalah pelaburan yang paling murah dengan pulangan cepat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Disclaimer:
This portal and the Materials are provided "as is " and "as available", without warranty of any kind, implied, express or statutory. The association of Water and Energy Research Malaysia (AWER) shall not be liable for any loss of damage caused by the usage of any information or Materials obtained from this portal. Organisations of Agencies referred to in this web site shall not be construed as agents nor as institution recommended by Association of Water and Energy Research Malaysia (AWER).
Terma dan Syarat | Notis Hak Cipta | Hubungi Kami | Peta Laman Hakcipta © 2011-2020 AWER. Semua Hakcipta Terpelihara